Huawei Avrupa Sağlık Araştırması 2023 sonuçları açıklandı: Türkiye ne durumda?
 1. Anasayfa
 2. Teknoloji

Huawei Avrupa Sağlık Araştırması 2023 sonuçları açıklandı: Türkiye ne durumda?

0

Huawei Avrupa Sıhhat Araştırması 2023, Avrupa vatandaşlarının hem genel manada hem de daha gelişmiş bir bakış açısıyla kendi sıhhatleri hakkındaki tavır ve farkındalıklarını ortaya çıkarmayı; bölge genelinde akıllı saat farkındalığını ve kullanımını belirlemeyi ve son olarak akıllı saat kullanımının ferdî sıhhat şuuru ve davranışı üzerinde rastgele bir kıymetli tesiri olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır.

Huawei ismine Ipsos tarafından gerçekleştirilen bu araştırma, sekiz pazarda 8.000’den fazla Avrupalı yetişkinden (18-64 yaş arası) oluşan temsili bir örneklemle yapıldı: Bulgaristan, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, İspanya, Türkiye ve Birleşik Krallık. Anket çevrimiçi mülakatlar formunda gerçekleştirilmiştir; ortalama mülakat mühleti 20 dakika olmuştur. Cevaplar 12 ile 28 Eylül 2023 tarihleri ortasında toplanmıştır.

Avrupa’da Genel Sağlık

Şaşırtıcı olmayan bir halde, Avrupalıların büyük çoğunluğu şahsî sağlıklarıyla ilgilendiklerini iddia etmektedir; tahminen de daha değişik olanı, marjinal olarak daha fazla insanın (katılımcıların >%83’ü) ruhsal refahlarıyla fizikî sıhhatlerinden (>%82) daha fazla ilgileniyor olmasıdır.

Genel ilgiye karşın, ankete katılanların yalnızca yarısı genel sıhhat durumlarından mutlu olduklarını (veya çok şad olduklarını) belirtirken, Avrupa vatandaşlarının öteki yarısı ne fizikî uygunluklarından ne de ruhsal refahlarından mutlu olmadıklarını söz etmiştir. Ankete katılan yetişkinlerin neredeyse dörtte biri (%24) genel fizikî uygunluklarının kötüleşmesinden tasa duyduklarını; %26’sı hareket kabiliyetlerinin kötüleştiğini ve %29’u güç düzeylerinin azaldığını belirtmiştir. Tasa yaratan yalnızca tez edilen sıhhat meseleleri da değil: iştirakçilerden kilo ve uzunluklarını belirtmeleri istendi; bu ölçümlerden Avrupa vatandaşlarının %46’sının tıbbi olarak aşırı kilolu yahut obez olduğunu hesaplayabildik. Bu durum, tüm iştirakçilerin %40’ından daha azının ‘harika görünüyorum’ tabirine katılmasına katkıda bulunabilir.

Sağlık memnuniyeti sıralamasında Türkiye üst sıralarda

Türkiye, iştirakçilerin %60’ının hem fizikî zindeliklerinden hem de ruhsal sıhhatlerinden şad olmasıyla sıhhat memnuniyeti sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır. Almanya, iştirakçilerin yalnızca %43’ünün fizikî zindeliğinden ve %45’inin ruhsal sıhhatinden şad olmasıyla son sırada yer alıyor.

Uyku ve Gerilim en kıymetli iki tasa kaynağı

Kişisel olarak ilgilendikleri sıhhat mevzularını seçmeleri istendiğinde, iştirakçilerin birçok tarafından seçilen iki mevzu ‘uyku kalitesi ve miktarı‘ ve ‘stresle başa çıkma’ olmuştur (her ikisi de %82). Bu ilgi, rapor edilen sıhhat semptomlarıyla direkt irtibatlıdır: Avrupa genelinde ankete katılanların %35’inin yaşadığı en tanınan sıhhat semptomu uyku bozukluğudur. Bunu Avrupa vatandaşlarının %30’unun muzdarip olduğu ‘stres’ takip etmektedir.

Diğer ülkelere kıyasla daha fazla sayıda İngiliz iştirakçi (%39) uyku bozukluğu yaşadığını belirtirken, bu ülkeyi Türkiye (%38) takip etmektedir. Romanya, ankete katılan tüm pazarlar ortasında en gerilimli ülke üzere görünmektedir; Romanyalı yetişkinlerin %39’u bu durumdan muzdarip olduğunu belirtmiştir. Buna rağmen, Almanya en az gerilimli ülke olarak görünmektedir; Almanların yalnızca %22’si gerilim yaşadıklarını belirtmiştir.

Kalp sıhhati ve Beden Kitle Endeksi

Katılımcıların kalp sıhhatinden (%71) fazla beden yapılarıyla (katılımcıların %76’sı) ilgilendiklerini belirtmeleri, genel nüfus demografisiyle ve kalp sıhhatinin ileri yaşlara yaklaşanların daha fazla ilgisini çekmesiyle açıklanabilir. Lakin, ferdî sıhhate ait kayıtsızlığa ve/veya ankete katılan tüm ülkelerde proaktif sıhhat hizmetlerinin dikkate paha bir biçimde eksikliğine dair kimi telaş verici işaretleri görmezden gelmek zordur: tüm iştirakçilerin sadece %67’si nizamlı önleyici muayenelerle ilgilendiğini söylerken, Avrupa vatandaşlarının %56’sından fazlası nizamlı tıbbi muayene yaptırmamaktadır. İnsanların %70’inden fazlası en az bir sıhhat semptomundan muzdarip olduğunu bildirmiştir ve belirtilen ortalama sıhhat semptomu sayısı kişi başına neredeyse beşe eşittir.

Vücut Kitle Endekslerini karşılaştırdığımızda, Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler (İtalya, İspanya ve Türkiye; %40) ile Orta ve Kuzey Avrupa’daki başka ülkeler (özellikle Almanya ve Birleşik Krallık; %50) ortasında dikkate bedel bir fark ortaya çıkmıştır. 

Avrupa genelinde iki sıhhat durumu mu var?

Almanya ve Birleşik Krallık temel sıhhat göstergeleri konusunda çok düşük bir farkındalık sergilerken, Bulgaristan ve Türkiye’de iştirakçiler gerçek gaye kıymetin ne olması gerektiği konusunda çok daha yüksek bir farkındalık sergilemektedir. Genel sıhhat telaşları sorulduğunda, seçeneklerden biri iştirakçilerin ‘düzensiz muayenelerden’ muzdarip olup olmadıklarını kaydetmekti. Türkiye, vatandaşların %13’ünün ‘düzensiz muayeneleri’ bir sıhhat sorunu olarak belirtmesiyle ikinci en düşük yüzdeyi vermiştir. Bu da Türklerin sistemli denetimlere erişebilme konusunda rahat oldukları manasına geliyor. 

Avrupa’daki Akıllı Saat Kullanıcılarının Sıhhat Davranışları

Avrupa’daki akıllı saat kullanıcılarının tüm temel sıhhat ölçümleri için gerçek amaç ölçümü bilme mümkünlüğü, kullanmayanlara nazaran ortalama %51 daha fazladır. Maksat beden yağ ölçümlerini bilme olasılıkları %75 ve gerçek günlük kalori gayelerini bilme olasılıkları %71 daha yüksektir.

Tüm sistemli akıllı saat kullanıcılarının ortalama %67’si, aygıtlarından gelen tahlil ve tekliflerin sıhhatleri ve ömür biçimleri konusunda daha şuurlu olmalarını ve daha sağlıklı bir hayat üslubu sürdürmelerini etkilediğini kabul etmektedir. Bu his en çok Türkiye (%85), Birleşik Krallık (%74) ve Romanya’da (%74) hissedilmiştir.

Akıllı Saat Kullanımı ve İşlevi

Akıllı saatlerin genel olarak kolay ‘sağlık’ ölçümlerini – yani CHeSS kısaltmamızın kapsadığı ölçümleri – takip etmek için kullanıldığı bildirilmektedir. Tartışıldığı üzere, bu durum aygıtlardaki hudutlu sıhhat fonksiyonelliğinden kaynaklanıyor olabilir (sahip olunan aygıtların çoğunluğu (%45) bir ila üç yaş ortasındadır ve %14’ü dört yaşın üzerindedir) ya da basitçe, gelişmiş sıhhat bilgisine aşina olmamak insanların aygıtlarının tüm potansiyelinden yararlanmadıkları manasına geliyor olabilir.

Araştırma hakkındaki daha fazla bilgiye aşağıdaki irtibattan ulaşabilirsiniz.

https://consumer.huawei.com/tr/wearables/2023-eu-health-survey

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

info@teknovivo.com

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir