Intel’in sürdürülebilirlik ve sorumluluk konusundaki stratejileri neler? (Röportaj)
 1. Anasayfa
 2. Teknoloji

Intel’in sürdürülebilirlik ve sorumluluk konusundaki stratejileri neler? (Röportaj)

0
Intel, sürdürülebilirlik konusunda kıymetli atılımlar yapmaya devam ediyor. Teknolojik gelişmeler gerçekleştirirken doğayı müdafaayı ve gelecek jenerasyonlara daha uygun bir dünya bırakmayı hedefliyor. 2040 yılına kadar net sıfır sere gazı emisyonuna ulaşmayı hedefliyor.

Intel’in çevrecilik ve toplumsal sorumluluk odaklı projeleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için Intel Türkiye Perakende Satış Yöneticisi Serkan Civlik ile röportaj yaptık. Serkan Civlik’e yönelttiğimiz soruları ve karşılıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

1-) Yayınladığınız Kurumsal Toplumsal Sorumluluk Raporu doğrultusunda Intel’in sorumluluk konusundaki stratejisinden bahsedebilir misiniz?

“Intel’in müspet global tesir yaratma taahhüdü, dünya üzerindeki her insanın hayatını zenginleştiren teknolojiler yaratma maksadımızın bir modülüdür. Sürdürülebilirlik, Intel’in DNA’sında vardır ve savlı maksatlar belirleme ve performansımızı şeffaf bir halde raporlamaya dayalı geçmiş performansımız bunu açıkça kanıtlamaktadır.

2020 yılının Mayıs ayında, 2030 RISE stratejimizi ve gayelerimizi ortaya koymuştuk. O günden bu yana bu gayelerde ulaşma açısından hatırı sayılır bir ilerleme kaydettik. RISE stratejimiz aracılığıyla, teknoloji ve kolektif hareketlerimiz sayesinde daha sorumlu, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için uğraş gösteriyoruz. Sorumluluk ayağı, kurumsal vatandaşlıkta liderlik geçmişimizi temel alarak global üretim operasyonlarımızda, paha zincirimizde ve ötesinde güvenlik, sıhhat ve sorumlu iş uygulamalarını daha da geliştirmemizi sağlıyor. Kapsayıcılık yoluyla, global işgücümüzde çeşitliliği, eşitliği, erişilebilirliği ve kapsayıcılığı artırıyor ve çalışanlarımızı ve toplumlarımızı etkileyen ayrımcılıklar ve eşitsizliklerle uğraş eden kamu siyasetleri ve maddeleri için savunuculuk yapıyoruz. Büyürken mümkün olan en küçük çevresel ayak izine ulaşarak, faaliyetlerimizde ve ötesinde çevresel sürdürülebilirlik sağlıyoruz.

Teknolojimizin gücü ve çalışanlarımızın uzmanlığı ve tutkusu sayesinde daha güzel bir dünya yaratma konusundaki kararlılığımızı da koruma ediyoruz. Kurumsal sorumluluk alanında daha süratli ilerleme kaydetmek ve teknolojiyi, toplumsal ve çevresel zorlukların üstesinden gelmek için kullanmak maksadıyla kendi çıtamızı yükseltmeye ve global teknoloji ekosistemindeki başkan pozisyonumuzdan yararlanmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda, Nisan 2022’de, 2040 yılına kadar global operasyonlarımızda Kapsam 1 ve 2 yoluyla net sıfır sera gazı (GHG) emisyonuna ulaşma taahhüdümüzü açıklamıştık.”

2-) Intel’in bu vizyonu desteklemek için yaptığı kimi çalışmaları ayrıntılandırabilir misiniz?

“Entegre bir stratejiye sahip olmanın ve kurumsal sorumluluğu şirket geneline yaymanın, performansımızda daima iyileştirmeler sağlamak için en tesirli idare yaklaşımı olduğu görüşündeyiz. Bunu uygulamaya koymak için, paylaşılan paha kavramını ve BM Global Prensipler Kontratı, Milletlerarası Çalışma Standartları, OECD Çokuluslu Şirketler Kılavuz Unsurları ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzere çerçeveleri dikkate alan kurumsal yönergeler ve siyasetler geliştirdik.  Bunu hayata geçirerek, kurum genelinde kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetlerini yönetmekten sorumlu farklı durumlardaki üst seviye yöneticilerden oluşan İdare Gözden Geçirme Komiteleri (MRC’ler) kurduk.

Bunun yanı sıra, birçok Intel iş kümesi da kurumsal sorumluluk hususlarına adanmış takımlar oluşturdu. Global Kurumsal Sorumluluk Ofisimiz, stratejik ahengi sağlamak ve dış paydaşların girdilerini kararlara ve süreçlere dahil etmek için dahili bir danışman olarak hareket ediyor. Kurumsal sorumluluk için 2003 yılında İdare Konseyi seviyesinde resmi bir nezaret oluşturduk. İdare Konseyi’nin Kurumsal Yönetişim ve Atama (CGN) Komitesi, Intel’deki ÇGY (çevre, güvenlik ve yönetişim) bahislerinin nezaretinden birincil derecede sorumlu.  Yönetim, her yıl en az iki sefer CGN Komitesine ve en az yılda bir defa de tüm İdare Şurasına şirketin ÇGY performansı ve açıklamaları hakkında resmi güncellemeler sunuyor.

Bu 2022 yılında; yıllık Kurumsal Sorumluluk Raporunun gözden geçirilmesini ve çevresel sürdürülebilirlik, iklim riski, insan sermayesi, insan hakları, siyasi hesap verebilirlik ve yatırımcı erişimi ve geri bildirimi üzere bahislere ait güncellemeleri içeriyordu.”

3-) Intel neden çeşitliliğe sahip tedarikçiler için yaptığı harcamalarını artırmaya çabalıyor?  

“Intel’in daha kapsayıcı bir tedarik zinciri taahhüdü, adil iş uygulamaları arayışımızdaki toplumsal boşlukları gidermek için satın alma gücümüzden yararlanmamızı sağlıyor. Teknolojimizin insanların hayatları üzerinde yarattığı tesirlerin ötesine geçerek, tedarik zincirimizde ve toplumlarımızda olumlu bir fark yaratmak için gayret gösteriyoruz. Çeşitlilik içeren bir yarı iletken ekosistemi geliştirmek, tarihî olarak yetersiz hizmet alan dezavantajlı kümelerden bireyler için eşit fırsatlar yaratır ve toplumlarını kalkındırmalarına yardımcı olur. Çeşitliliğe sahip tedarikçilerle çalışarak dayanıklılığımızı artırıyor ve global tedarik zincirimizde ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda yeni bedeller yaratıyoruz.  

Çeşitliliğe sahip ve kapsayıcı bir tedarik zinciri, tıpkı vakitte daha fazla rekabeti beraberinde getirir ve inovasyonu teşvik etmeye de katkıda bulunur. Çeşitliliğe sahip tedarikçilerin, getirdikleri farklı bakış açıları ve inovatif tahlillerle müşterilerimize ve paydaşlarımıza yarar sağladıkları kanıtlanmış bir gerçektir. Sözgelimi geçtiğimiz yıl daha büyük direkt tedarikçiler kritik bir bileşeni teslim edemediğinde,  sahibi bayan olan bir tedarikçi bu boşluğu başarılı bir biçimde doldurarak, Intel’in müşterisine karşı taahhüdünü yerine getirmesine yardımcı oldu.

Yenilenen tedarikçi çeşitliliği ve kapsayıcılığı (SD&I) taahhüdümüzü 2015 yılında başlattığımızdan bu yana, tedarik zincirimizdeki artan rekabetin direkt tesirine tanıklık ediyoruz. Intel’in tedarikçi puan kartında çeşitliliğe sahip beş tedarikçiden dördü, rakiplerinden daha uygun performans gösteriyor.”

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

info@teknovivo.com

Yazarın Profili
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir