KVKK, kişisel verilerin yurt dışına aktarımını kolaylaştırıyor!
 1. Anasayfa
 2. İnternet

KVKK, kişisel verilerin yurt dışına aktarımını kolaylaştırıyor!

0
2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Bilgilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Türkiye’deki kullanıcıların ferdî bilgilerinin yurt dışına çıkarılmasına pek çok hudut getirilmişti. Bu kanun yabancı şirketlerin çeşitli hizmetleri sunmasına mani oluyordu. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile dataların yurt dışına çıkarılmasına ait yeni asıllar belirlendi. Gerekli koşullara uygun olarak bilgiler yurt dışına aktarılabilecek.

KVKK yeterlilik kararı verebilecek

Verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için yeterlilik kararı bulunması yahut garanti koşullarından birinin sağlanması koşulu aranıyor. Kişisel Dataları Muhafaza Kurumu; bir ülkenin, ülke içerisinde bir yahut daha fazla dalın ya da bir memleketler arası kuruluşun kâfi seviyede muhafaza sağladığına yönelik olarak yeterlilik kararı verebilecek. Yeterlilik kararı bulunması durumunda şahsî bilgiler yurtdışına aktarılabilecek. Yeterlilik kararları en geç dört yılda bir yine pahalandırılacak.

Yeterlilik kararı yoksa bu kurallardan rastgele birinin bulunması yeterli

Yeterlilik kararının bulunmaması durumunda ise ilgili kişinin transferin yapılacağı ülkede de haklarını kullanma ve tesirli kanun yollarına başvurma imkanının bulunması kaydıyla, aşağıdaki garantilerden rastgele birinin sağlanması durumunda dataların yurtdışına aktarılmasına müsaade verilecek:

 • Yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları yahut memleketler arası kuruluşlar ile Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ortasında yapılan memleketler arası mukavele niteliğinde olmayan mutabakatın varlığı ve Konsey tarafından transfere müsaade verilmesi.
 • Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs kümesi bünyesindeki şirketlerin uymakla yükümlü oldukları, şahsî bilgilerin korunmasına ait kararlar ihtiva eden ve Heyet tarafından onaylanan bağlayıcı şirket kurallarının varlığı.
 • Kurul tarafından ilan edilen, data kategorileri, data transferinin maksatları, alıcı ve alıcı kümeleri, bilgi alıcısı tarafından alınacak teknik ve idari önlemler, özel nitelikli ferdî bilgiler için alınan ek tedbirler üzere konuları ihtiva eden standart mukavelenin varlığı.
 • Yeterli muhafazayı sağlayacak kararların yer aldığı yazılı bir taahhütnamenin varlığı ve Şura tarafından transfere müsaade verilmesi.

Birkaç seferlik transferlere “istisnai transfer izni” verilecek

Yeni düzenleme, yeterlilik kararının bulunmaması yahut üstteki garantilerden en az birinin karşılanmaması durumunda; tek yahut birkaç seferde gerçekleşen, süreklilik arz etmeyen transferlere müsaade veriliyor. Bunun için aşağıdaki kurallardan en az birinin karşılanması gerekiyor:

 • İlgili kişinin, beklenen riskler hakkında bilgilendirilmesi kaydıyla, transfere açık istek vermesi.
 • Aktarımın, ilgili kişi ile data sorumlusu ortasındaki bir kontratın ifası yahut ilgili kişinin talebi üzerine alınan mukavele öncesi önlemlerin uygulanması için zarurî olması.
 • Aktarımın, ilgili kişi faydasına data sorumlusu ve öteki bir gerçek yahut hukukî kişi ortasında yapılacak bir mukavelenin kurulması yahut ifası için mecburî olması.
 • Aktarımın üstün bir kamu faydası için zarurî olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması yahut korunması için şahsî bilgilerin aktarılmasının zarurî olması.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle isteğini açıklayamayacak durumda bulunan yahut isteğine türel geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir oburunun hayatı yahut vücut bütünlüğünün korunması için ferdî dataların aktarılmasının mecburî olması.
 • fKamuya yahut yasal menfaati bulunan şahıslara açık olan bir sicilden, ilgili mevzuatta sicile erişmek için gereken kaidelerin sağlanması ve yasal menfaati olan kişinin talep etmesi kaydıyla transfer yapılması.
Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

info@teknovivo.com

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir